Contact

Career

Join our Talent Community Number 24 x Shutterstock Authorized Partner in Thailand & Myanmar

Graphic Design (กราฟฟิกดีไซน์)

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • คิด นำเสนอ สร้างสรรค์ ผลิต ผลงานตามคอนเซปต์สำหรับผลิตผลงาน Blog, ผลิตงานทั้งภาพนิ่ง วิดีโอ เวกเตอร์ และคอนเทนท์ต่าง ๆ เพื่อนำเสนอทีมงานและผู้บริหาร
 • คิด นำเสนอ สร้างสรรค์ ผลิต ผลงาน สื่อประชาสัมพันธ์ และดำเนินผลงานการต่างๆ สำหรับใช้ในสื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อต่างๆ ที่บริษัทกำหนด เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
 • นำเสนอ / ติดตาม/ อัปเดตเทรนด์ต่างๆ ให้ทันสถานการณ์อยู่เสมอ เพื่อหาไอเดียหรือแนวทางในการสร้างสรรค์ Content ในรูปแบบใหม่ ๆ ให้น่าสนใจ
 • จัดทำแผนงาน (Pre-Production) ทั้งภาพนิ่ง วิดีโอ เวกเตอร์ และคอนเทนท์ต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการผลิต (Production) เพื่อให้ขั้นตอนการผลิตและหลังการผลิต (Post Production) ราบรื่นที่สุด
 • จัดทำ Artwork สื่อ หรือ โพสต์ ทั้งแบบภาพและวีดีโอ บนช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ทั้งหมดด้วยตนเอง อาทิเช่น รูปภาพหรือคลิปวีดีโอที่ใช้โพสต์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ การคิดคอนเทนต์ บรรจุภัณฑ์สินค้า หรือ เครื่องมือทางการตลาดต่างๆ
 • จัดการ แนะนำ ควบคุมดูแลคุณภาพและปริมาณการผลิต รวมถึงนำเสนอให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายให้ต่าง ๆ ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด
 • วางแผน วิเคราะห์กลยุทธ์ การตลาดดิจิทัลของโซเชียลมีเดียและการจัดการเนื้อหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ
 • จัดทำแผนงานหรือ Presentation เพื่อนำเสนอทีมงานบริษัทฯ และลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • วางแผนและพัฒนาการทำงานของตนเองและทีมงานรายสัปดาห์และรายเดือน อย่างมีระเบียบแบบแผน เพื่อให้ทีมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานสูงสุด
 • เข้าร่วมกิจกรรมหรือส่งเสริมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทั้งในและนอกองค์กร ผ่านทางกิจกรรมและเครื่องมือที่บริษัทฯ มอบหมายและกำหนด
 • เข้าร่วมการฝึกอมรม สัมมนาตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทักษะและประสบการณ์ที่ต้องการ :

 • มีประสบการณ์ทำงานด้านกราฟิกดีไซน์ หรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงานกับ Publisher, Media Agency, Youtuber, Content Creator หรือ Webpage Owner
 • มีประสบการณ์การจัดการแคมเปญสร้างสรรค์ในสื่อดิจิทัล เช่น Facebook, Instagram, Youtube เป็นต้น
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustration, Lightroom, Premier Pro, Final Cut, After Effect
 • เข้าใจหลักการดีไซน์เป็นอย่างดี ทั้งทฤษฎีสี ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ คิดค้นงานดีไซน์ใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่อง
 • มีทักษะการวางแผนการจัดการงานและคิดแคมเปญการตลาดได้
 • ผลงานดีไซน์โดดเด่น สวยงามและมีจินตนาการสูง
 • เรียนรู้เร็ว มีไหวพริบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
 • ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ มนุษย์สัมพันธ์ดี พร้อมทำงานเป็นทีม
 • มีสุขภาพดี สมบูรณ์แข็งแรง บุคลิกคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง มีทัศนคติเชิงบวก และกระตือรือร้น
 • ขยัน มีความอดทน มีความรับผิดชอบสูง มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาในการทำงาน
 • มีความเข้าใจในแนวคิดการตลาดดิจิทัลเป็นอย่างดีมีความกระตือรือร้นในโซเชียลมีเดีย และหลงใหลในเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ความรู้ในการเดินทางของลูกค้าและการนำเสนอคุณค่าจะเป็นประโยชน์ในระหว่างกระบวนการคัดเลือก

คุณสมบัติ :

 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการออกแบบกราฟิก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการบริหารเวลาการทำงาน วางแผนการทำงาน และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีไหวพริบ มีความใส่ใจในรายละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทักษะการสื่อสารเจรจาดี ติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีสุขภาพดี สมบูรณ์แข็งแรง บุคลิกคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง มีทัศนคติเชิงบวก และกระตือรือร้น
 • มีทักษะในการสื่อสารดี ทั้งพูด และเขียน สื่อสารภาษาอังกฤษ/ไทยได้ดี
 • มีความพร้อมในการปฏิบัติงานทั้งที่สำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สวัสดิการและอื่น ๆ :

 • เงินเดือน + ค่าตอบแทน
 • มี MacBook และ smart phone ให้ใช้งาน
 • ประกันสังคมและประกันสุขภาพกลุ่ม และทันตกรรม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • อาหารกลางวัน ฟรี ในวันทำการ
 • กาแฟ เครื่องดื่ม และขนม ฟรี ในวันทำการ
 • กิจกรรมประจำเดือน เพื่อสานสัมพันธ์และพัฒนาทักษะตนเองและทีมงาน
 • ทุนการศึกษา
 • วันหยุดประจำปี
 • กิจกรรมท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ
 • ของขวัญวันเกิด และ งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • ส่วนลดพิเศษของ Apple
 • การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 • กิจกรรมออฟฟิศทั้งโหมดจริงจังและบันเทิง
 • เวลาทำการจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9:00 – 18:00 น.
 • เดินทางสะดวก อยู่ถนนสีลม อาคารพาร์คสีลม (Park Silom) ติด BTS สถานีศาลาแดง, MRT สถานีสีลม

Number 24 x Shutterstock “ONE TEAM” เราเป็นทีมเดียวที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ไม่มีใครเทียบได้ หลักการของเราแสดงถึงความคิดของพนักงานที่จะประสบความสำเร็จที่ Number 24 x Shutterstoc

 

  Basic information

  Career history (New graduate can blank this part)

  Other information

  Architecture of many layer building.

  Contact Us for More

  Explore thousands of new images added since your last visit

  Tell us about yourself

   Type: