Sustain. p

Inspiration

แนวคิดการใช้ภาพถ่ายในคอนเทนต์ Sustainability อย่างไรไม่ให้เกิด “Greenwash”

Sustainability หรือความยั่งยืนที่หลาย ๆ องค์กรเริ่มผลักดันอย่างจริงจัง เนื่องจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) ที่เริ่มรุนแรงมากขึ้นจนกลายเป็นยุคโลกเดือด (Global Boiling) ทำให้คอนเทนต์สไตล์รักษ์โลกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแน่นอนว่าภาพถ่ายสไตล์ Sustainability คือสิ่งที่สื่อสารถึงเรื่องนี้ได้ดีที่สุด

Sustainability
ภาพโดย Westend61 on Offset

รู้จัก Sustainability ว่าสิ่งนี้คืออะไร

ความหมายกว้าง ๆ ของ Sustainability ก็คือความสามารถในการรักษาหรือสนับสนุนกระบวนการของบางสิ่งอย่างต่อเนื่องแม้จะผ่านไปนานเพียงใด ในบริบททางธุรกิจการออกมาประกาศนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ Sustainability หมายความว่าองค์กรเหล่านั้นพร้อมที่จะปกป้องและไม่ยอมให้ทรัพยากรทางธรรมชาติเสื่อมถอยไปมากกว่านี้ เพื่อให้ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมยังคงอยู่สืบไป

หลักการของแนวคิด Sustainability มีอยู่ 3 ปัจจัย: เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนั้น รัฐบาลและองค์กรต่าง ๆ จึงตั้งเป้าที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลด Carbon Footprint และเพิ่มมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรขึ้นมา การลงทุนเหล่านี้จึงถูกเรียกว่า “Green Investment”

Sustainability
ภาพโดย Westend61 on Offset
Sustainability
ภาพโดย petrmalinak

Greenwash (การฟอกเขียว) ทำไมทุกองค์กรควรหลีกเลี่ยงสิ่งนี้

เมื่อเกิดการลงทุนใน Sustainability ขึ้น การกระทำต่อไปขององค์กรก็คือเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชน เพื่อประกาศว่าสิ่งที่ตนเองทำลงไปนั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพียงใด แต่ถ้าข้อมูลเหล่านั้นเกินจริง ไม่มีหลักฐานรองรับ ถ่ายทอดข้อมูลแบบผิด ๆ หลอกลวงผู้บริโภคให้หลงเชื่อ สิ่งนี้เรียกว่าการ “Greenwash”

สิ่งนี้เกิดขึ้นต่อเมื่อนโยบายขององค์กรพยายามจะทำคอนเทนต์ที่เน้นประเด็น Sustainability มากเกินไป ใช้ภาพถ่ายที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิด หรือใช้ภาพถ่ายเพื่อกลบเกลือนสิ่งที่ทำออกมาให้ดูดีขึ้นหรือแย่น้อยลง ซึ่งเป็นความไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค ดังนั้นถ้าคุณจะทำแคมเปญสไตล์นี้จริง ๆ ควรเริ่มทำอย่างจริงจังและสร้างการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไปด้วย เพื่อสู้กับสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นอยู่ขณะนี้

เราจึงอยากแชร์ข้อมูลการใช้ภาพถ่ายสำหรับใช้ในคอนเทนต์ Sustainability ให้ไม่เกิดการ Greenwash ด้วยเทคนิคดังต่อไปนี้

1.ความจริงใจและโปร่งใส

ภาพประกอบคอนเทนต์ควรสะท้อนวัฒนธรรมองค์กรผ่านตัวสินค้าและบริการ ถ้าให้ดีควรบุคคลในองค์กรปรากฎบนภาพจริง ๆ อย่าให้ข้อมูลที่สับสนหรือสร้างความเข้าใจผิดต่อผู้ชม

Sustainability
ภาพโดย Hero Images on Offset
Sustainability
ภาพโดย Jose Luis Carrascosa / Addictive Creative

2.การเชื่อมโยงกับนโยบาย

การใช้ภาพถ่ายควรให้รายละเอียดเพิ่มเติมถึงเรื่องราวในภาพ ทำไมภาพนี้ถึงถูกเลือกใช้ และมีผลกระทบต่อนโยบาย Sustainability ของคุณอย่างไร เช่น ลดปริมาณพลังงานที่ใช้ ลดขยะที่เกิดจากโรงงาน หรือพัฒนาโครงสร้างสาธารณะ เป็นต้น

Sustainability
ภาพโดย llaszlo
Sustainability
ภาพโดย Cavan Images – Offset

3.แก้ไขข้อบกพร่อง

ถ้าองค์กรมองเห็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับโลกหรือภายในองค์กร ควรเปิดเผยว่าองค์กรกำลังพยายามแก้ไขสิ่งใด เพื่อให้เกิดสิ่งใด ไม่ใช่บอกปากเปล่าโดยไม่มีข้อมูลรองรับ

Sustainability
ภาพโดย Westend61 on Offset
Sustainability
ภาพโดย Westend61 on Offset

4.เปิดโอกาสให้ประชาสัมพันธ์

สื่อมวลชนคือกลุ่มคนที่จะช่วยตั้งคำถามที่ก่อให้เกิดการต่อยอด ทุกครั้งที่มีคำถามขึ้นมาองค์กรสามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงนโยบายอุดช่องโหว่คำถามนั้น ๆ ได้ เป็นเหตุให้องค์กรต้องหาภาพถ่ายใหม่ ๆ ที่ถูกต้องมาใช้ในคอนเทนต์ต่อไป

แนวคิดที่กล่าวมาทั้งหมด ทุกองค์กรสามารถนำไปใช้เพื่อสร้างคอนเทนต์ Sustainability โดยที่ไม่เกิด Greenwash สิ่งสำคัญก็คือการซื่อสัตย์กับผู้บริโภคและแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเปิดเผยและตรวจสอบได้

Related Blog

 
ปก

การออกแบบแบรนด์สไตล์ Sustainable: 10 ชุดสีเพื่อหยุดการฟอกเขียว (Greenwashing)

 
 
Sustainability 2

กลยุทธ์สุดยอด! สร้างแบรนด์ด้วย Sustainability ด้วยการใช้ข้อมูลอ้างอิง

 
 
9fHXSCDfMQG3dM3WNnYn

ธรรมชาติหวนคืน ได้เวลานำสีโทนกลางและสีเอิร์ธโทนกลับสู่งานแคมเปญอีกครั้ง

 
 
shutterstock 2010967598

10 ชุดสีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติในฤดูใบไม้ผลิรอบโลก

 

Tell us about yourself

    Type: