Shutterstock x Martech

Business, News

บรรยากาศงาน MARTECH 2023 กับ Number 24 x Shutterstock

ทีมงาน Number 24 มีโอกาสไปออกบูธที่งาน Marketing Technology & Innovation Expo 2023 (MARTECH 2023) ซึ่งเป็นงานที่ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นเป้าหมายการเป็นสื่อกลาง แลกเปลี่ยนความคิด อัปเดตเทรนด์ของทั้งลูกค้าและผู้เชี่ยวชาญ และต่อยอดธุรกิจต่างๆในอนาคตต่อไป

Number 24 มีโอกาสไปออกบูธที่งาน Marketing Technology & Innovation Expo 2023 (MARTECH 2023) ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นเป้าหมายสื่อกลาง แลกเปลี่ยนความคิด อัปเดตเทรนด์ของทั้งลูกค้าและผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงต่อยอดธุรกิจต่างๆ ในอนาคตต่อไป

คุณศรัณญา สืบค้า CEO & Founder, Number 24 x Shutterstock ได้ร่วมสนทนาถึงเรื่อง “Data Storytelling: Crafting Compelling Narratives with Data” บนเวทีหลักร่วมกับสองผู้เชี่ยวชาญด้านงานโฆษณาและการตลาดชั้นนำของประเทศไทย อย่างคุณดิศรา อุดมเดช CEO & Founder,Yell Advertising และ คุณสุนาถ ธนสารอักษร CEO, Rabbit’s Tale ดำเนินรายการโดยคุณณัฐวีร์ ตันติสัจจธรรม, STEPS ACADEMY  ทำให้ทุกคนได้รู้ว่าการนำข้อมูลมีประโยชน์ และข้อมูล Insight ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย และ AI หรือเทคโนโลยีต่างๆ สามารถลดต้นทุนและเวลาในการทำงานได้มหาศาล

นอกจากจะพูดเรื่องเทคโนโลยีแล้วทางบูธของเรามีการนำ Shutterstock Generative AI ระบบปฏิบัติการใหม่ที่ใช้ในการสร้างภาพจากคลังข้อมูลของ Shutterstock มาให้ทุกคนภายในงานได้ทดลองใช้กัน โดยทีมงานเริ่มจากสอบถามความต้องการของลูกค้า แล้วป้อนคำสั่งข้อความลงไปในหน้าเว็บไซต์ ภาพที่ออกมาก็จะปรากฎตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งผลตอบรับคือมีลูกค้าสนใจและอยากนำระบบ AI รูปแบบใหม่นี้ไปใช้งานจริงเป็นจำนวนมากเหนือความคาดหมาย 

เพราะนอกจากจะช่วยครีเอทีฟและนักการตลาดในขั้นตอนการคิดงานแล้ว ยังช่วยสร้างไอเดีย สตอรี่บอร์ด หรืออื่นๆ เพื่อนำเสนอลูกค้าก่อนใช้งานจริง และยิ่งไปกว่านั้น หากต้องการใช้ในผลงานจริงสามารถใช้งานได้ทันทีอย่างสบายใจและถูกลิขสิทธิ์อีกด้วย

ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหน เทคโนโลยีก็จะก้าวหน้าต่อไปเสมอ การมาถึงของ Generative AI ของเราจะช่วยให้ทุกท่านก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ไปด้วยกัน และถ้าท่านใดสนใจอยากทดลองใช้งาน Generative AI ของเรา ก็สามารถติดต่อได้ที่ Number 24 x Shutterstock เพื่อขอสิทธิทดลองใช้หรือซื้อแพ็กเกจได้ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ

อีเวนต์ต่อไปเราจะไปที่ไหนนั้น รอติดตามได้ที่เพจ Number 24 x Shutterstock นะคะ…

Tell us about yourself

    Type: