HcCG7AZe7WPg7XUSG231

News

Number24 ผนึกกำลัง สร้าง Teamwork ภายใต้กิจกรรม Town Hall Meeting “Productive Revolution”

Number 24 x Shutterstock ร่วมจัดกิจกรรม Town Hall ประจำปี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านบริการต่างๆ โดยคุณศรัณญา สืบค้า กรรมการผู้จัดการ เน้นเรื่องการสื่อสารให้ชาวนัมเบอร์ 24 ทราบถึงเป้าหมายองค์กรและส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Number 24 x Shutterstock ร่วมจัดกิจกรรม Town Hall Meeting ประจำปี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านบริการต่างๆ โดยคุณศรัณญา สืบค้า กรรมการผู้จัดการ เน้นเรื่องการสื่อสารให้ชาวนัมเบอร์ 24 ทราบถึงเป้าหมายองค์กรและส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด พร้อมการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรใหม่ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และภายใต้มาตรฐานเดียวกันกับ Shutterstock ทั่วโลก

Untitled 1 5

ทีมผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับชาวนัมเบอร์ 24 ในการขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน รวมถึงการพูดคุยถึงวิสัยทัศน์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อให้ชาวนัมเบอร์ 24 ได้รับรู้และเข้าใจถึงเป้าหมายหลักในการทำงานเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสุดให้กับลูกค้า พร้อมทั้งยังเปิดโอกาสให้ชาวนัมเบอร์ 24 สามารถส่งคำถามถึงผู้บริหารระดับสูงโดยตรงเพื่อลดช่องว่างในการสื่อสารได้อีกด้วย

หลังจาก Town Hall Meeting เสร็จ Number 24 x Shutterstock มีปาร์ตี้  เล็ก ๆ น้อย ๆ โดยจัดเตรียมอาหารเป็นชุดเบอร์เกอร์คิงและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เย็น ๆ เพื่อให้ชาวนัมเบอร์ 24 ได้สร้างสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร

IMG 8626

Tell us about yourself

    Type: