video/mp4

ชื่อสินค้า : 1080752483

ชายชราสวมหมวกฟางตรวจเช็คบังเหียนม้าขณะอยู่ในห้องเก็บของแถวโรงนาบริเวณฟาร์ม ถ่ายจากมุมด้านล่างแบบใกล้ชิด

ระยะความยาวคลิปวิดีโอ: 0:16 เฟรมต่อวินาที: 25 อัตราส่วนภาพ: 16:9 ขนาดไฟล์: 1.6 GB

ต่อหน่วย
(สินค้าจะจัดส่งให้คุณผ่านทางอีเมล)

กรุณากรอกข้อมูลสำหรับการติดต่อ

    Type:

     
    Shopping cart0
    There are no products in the cart!
    Continue shopping