shutterstock_1815616217 image resizer tool

Terms

เงื่อนไขการให้บริการ

ถึงลูกค้า Shutterstock ทุกท่าน

ข้อกำหนดการใช้บริการ (“TOS”) ต่อไปนี้ คือข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณหรือผู้ว่าจ้างหรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่คุณทำข้อตกลงนี้แทน (“คุณ” หรือ “ลูกค้า”) และ Shutterstock (ตามที่นิยามไว้ในส่วนที่ 5 ข้อ 24 ด้านล่าง) และกำหนดสิทธิ์และพันธะกรณีเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณให้สิทธิ์ใช้งาน

โปรดตรวจสอบ TOS อีกครั้งเมื่อคุณซื้อสิทธิ์ใช้งานเนื้อหาใดๆ Shutterstock สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง TOS ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจอันเห็นสมควร Shutterstock จะใช้ความพยายามอันเหมาะสมเพื่อแจ้งให้คุณทราบการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับ โดยจะมีการส่งอีเมลแจ้งให้ทราบตามที่อยู่อีเมลที่คุณระบุไว้ในบัญชี Shutterstock ของคุณ หรืออาจมีการประกาศในหน้านี้ หน้าล็อกอิน และ/หรือโดยวิธีการอื่นๆ การปรับแก้ TOS เหล่านี้จะมีผลเฉพาะการซื้อในอนาคตเท่านั้น (รวมถึงการต่อสัญญาอัตโนมัติใดๆ) การให้สิทธิ์ใช้งานเนื้อหาต่อไปนี้หลังจากมีการปรับแก้ไขใดๆ ถือว่าคุณยินยอมผูกพันตาม TOS ที่ปรับปรุง

สิทธิ์ใช้งานนี้เป็นสิทธิ์ใช้งานสำหรับบุคคลเดียว ซึ่งให้สิทธิ์บุคคลธรรมดาหนึ่งคนในการใช้สิทธิ์ใช้งาน ดาวน์โหลด และใช้เนื้อหา ห้ามไม่ให้บุคคลใด (รวมถึงพนักงาน เพื่อนร่วมงาน หรือผู้รับเหมาช่วงอิสระ) เข้าถึงบัญชีของคุณหรือใช้เนื้อหาที่ได้รับสิทธิ์ผ่านบัญชีของคุณ เว้นเสียแต่ว่าคุณได้อัปเกรดเป็น “การสมัครสมาชิกแบบทีม” หรือบัญชี “แพลตฟอร์มพรีเมียร์”

หากคุณซื้อ “การสมัครสมาชิกแบบทีม” สิทธิ์ในการให้สิทธิ์ ดาวน์โหลด และใช้เนื้อหาจะจำกัดอยู่ที่ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตไว้ตามจำนวนที่ระบุในการสมัครสมาชิกแบบทีมนั้นเท่านั้น “แพลตฟอร์มพรีเมียร์” ของ SHUTTERSTOCK มอบสิทธิ์การเข้าถึงและการใช้งานให้ผู้ใช้โดยไม่จำกัดจำนวน พร้อมสิทธิ์เพิ่มเติมอื่นๆ

ถ้าคุณซื้อการสมัครสมาชิกบริการของ SHUTTERSTOCK บริการดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อกำหนดของซอฟต์แวร์ในฐานะบริการที่มีอยู่“ที่นี่”

หากคุณต้องการสิทธิ์การเข้าถึงและการใช้งานให้กับบุคคลธรรมดามากกว่าหนึ่งคน โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (โทรศัพท์: ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา 1-866-663-3954 ภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 1-646-419-4452 อีเมล: ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าหรือทีมพรีเมียร์ของเรา) เพื่อให้เกิดความชัดเจน หากผู้ใช้ดำเนินการในฐานะลูกจ้าง ให้ถือว่าผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับสิทธิ์ใช้งานตามวัตถุประสงค์ของการให้สิทธิ์ใช้งาน

 • “เนื้อหา” หมายถึงเนื้อหาทุกอย่างที่สามารถให้สิทธิ์ใช้งานได้จากเว็บไซต์ Shutterstock รวมถึงภาพ วิดีโอ บทความข่าว และเพลง (ตามที่ระบุไว้ในนี้)
 • “วิดีโอ” หมายถึงภาพเคลื่อนไหวใดๆ แอนิเมชัน ภาพยนตร์ วิดีโอ หรืองเสียง/ภาพวิดีทัศน์ องค์ประกอบวิดีโอ องค์ประกอบเอฟเฟ็กต์ของภาพ เทมเพลต ชุดกราฟิก และโปรเจ็กต์การออกแบบภาพเคลื่อนไหว โดยไม่รวมภาพนิ่งที่บันทึกไว้ในรูปแบบใดๆ (เรียกอีกอย่างว่า “คลิปวิดีโอ” ใน TOS ฉบับก่อนหน้านี้)
 • “รูปภาพ” หมายถึงภาพนิ่ง ลูกศร ภาพวาด กราฟิก และสิ่งที่คล้ายกัน
 • “ดนตรี” หมายถึงการประพันธ์เพลง เสียงบันทึกมาสเตอร์ และการบันทึกใดๆ ที่มีเสียงหรือชุดเสียง ในทุกรูปแบบ ที่เป็นตอนนี้หรือพัฒนาไปในอนาคตได้
 • “บทความข่าว” หมายถึงภาพนิ่งและวิดีโอที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของแท็บ/ส่วนบทความข่าว
 • “เนื้อหารูปภาพ” หมายถึงบทความข่าว รูปภาพ และวิดีโอ

ส่วนที่ I สิทธิ์ใช้งานเนื้อหาภาพ

 1. Shutterstock ให้สิทธิ์ที่ไม่เป็นเอกสิทธิ์ และไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นแก่คุณเพื่อใช้ แก้ไข (ยกเว้นที่ห้ามไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้) และทำซ้ำเนื้อหาภาพทั่วโลกโดยไม่สิ้นสุด ตามที่อนุญาตไว้โดยชัดแจ้งโดยสิทธิ์ใช้งานที่บังคับใช้และเป็นไปตามข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในที่นี้:
  1. สิทธิ์ใช้งานภาพ
   1. สิทธิ์ใช้งานภาพให้คุณมีสิทธิ์ในการใช้งานภาพได้ในกรณีที่รูปภาพนั้น:
    1. เป็นส่วนหนึ่งของการทำซ้ำแบบดิจิทัล ซึ่งรวมถึงในเว็บไซต์ โฆษณาออนไลน์ โซเชียลมีเดีย โฆษณาผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ “แอป” มือถือ ซอฟต์แวร์ การ์ดอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ บล็อก ฯลฯ) และสื่อออนไลน์ (ซึ่งรวมถึงบริการแชร์ไฟล์วิดีโอ เช่น YouTube, Dailymotion, Vimeo ฯลฯ โดยเป็นไปตามข้อจำกัดด้านงบประมาณที่กำหนดไว้ในข้อย่อย I.a.i.4 ด้านล่าง)
    2. จัดพิมพ์ในรูปแบบที่จับต้องได้โดยเป็นส่วนหนึ่งของบรรจุภัณฑ์หรือฉลากผลิตภัณฑ์ หัวจดหมายและนามบัตร โฆษณา ณ จุดขาย ภาพปกซีดีและดีวีดี หรือในโฆษณาและสำเนาของสื่อที่จับต้องได้ ซึ่งรวมถึงนิตยสาร หนังสือพิมพ์ และหนังสือ ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องไม่ทำซ้ำภาพใดๆ รวมกันมากกว่า 500,000 ครั้ง
    3. เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญโฆษณา “นอกสถานที่” รวมถึงบิลบอร์ด อุปกรณ์ประกอบและตกแต่งภูมิทัศน์ ฯลฯ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่ามีการจัดทำจำนวนแคมเปญดังกล่าวแก่กลุ่มเป้าหมายน้อยกว่า 500,000 รายการ
    4. ใช้ประกอบรวมในการผลิตภาพยนตร์ วิดีโอ ซีรีส์ทางโทรทัศน์ โฆษณา หรือภาพและเสียงสำหรับเผยแพร่ในสื่อใดๆ ที่เป็นที่รู้จักในขณะนี้หรือเกิดขึ้นใหม่หลังจากนี้ โดยไม่คำนึงถึงจำนวนผู้ชม ภายใต้เงื่อนไขที่ว่างบประมาณสำหรับการผลิตดังกล่าวไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ
    5. ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเองโดยไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ (ไม่ใช่สำหรับการขายต่อ ดาวน์โหลด หรือแจกจ่าย หรือการใช้งานเชิงพาณิชย์ลักษณะอื่นใดก็ตาม)
   2. ใบอนุญาตรูปภาพเสริม อนุญาตให้คุณมีสิทธิ์ใช้รูปภาพ (ซึ่งสิทธิ์นั้นนอกเหนือไปจากข้อ 1-5 ด้านบน และพิเศษเฉพาะใบอนุญาตรูปภาพเสริม):
    1. ในการดำเนินการใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้สิทธิ์ใช้งานภาพมาตรฐาน โดยปราศจากข้อจำกัดจำนวนการทำซ้ำ จำนวนที่คัดลอก หรืองบประมาณ
    2. ใช้ประกอบรวมในสินค้าที่มีจุดประสงค์เพื่อจำหน่ายหรือจ่ายแจกเพื่อการส่งเสริมการขาย (รวมเรียกว่า “สินค้า”) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งทอ อาร์ตเวิร์ก แม่เหล็ก รูปตกแต่งติดผนัง ปฏิทิน ของเล่น เครื่องเขียน บัตรอวยพร และการทำซ้ำให้เป็นผลผลิตที่จับต้องได้สำหรับขายต่อหรือแจกจ่าย ภายใต้เงื่อนไขว่าสินค้าดังกล่าวประกอบรวมเข้ากับองค์ประกอบเชิงสร้างสรรค์หรือใช้ประโยชน์ที่เป็นส่วนสำคัญซึ่งนอกเหนือจากภาพนั้นๆ
    3. ในรูปตกแต่งติดผนัง (โดยไม่ต้องใช้องค์ประกอบเชิงสร้างสรรค์หรือใช้ประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม) สำหรับวัตถุประสงค์ในการตกแต่งในพื้นที่เชิงพาณิชย์ซึ่งคุณหรือลูกค้าของคุณเป็นเจ้าของ และไม่ใช่เพื่อจำหน่าย
    4. ใช้ประกอบร่วมเป็นองค์ประกอบของเทมเพลตดิจิทัลสำหรับจำหน่ายหรือแจกจ่าย
   3. หากสิทธิ์ใช้งานภาพแบบมาตรฐานหรือเพิ่มเติมไม่ได้ให้สิทธิ์ตามที่คุณต้องการ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (โทรศัพท์: ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา 1-866-663-3954 ภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 1-646-419-4452 อีเมล: ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า)
  2. สิทธิ์ใช้งานวิดีโอ
   1. สิทธิ์ใช้งานวิดีโอแบบมาตรฐาน ให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้งานวิดีโอ:
    1. ในการผลิตสื่อผสมที่จัดแสดงหรือแจกจ่ายผ่านทางเว็บ สื่อสังคมออนไลน์ การใช้สิ่งที่เรียกว่า “แอป” หรือมีการแจกจ่ายในทางอื่นๆ (ดูข้อจำกัดในการแจกจ่าย) โดยผู้ชมงานผลิตดังกล่าวต้องไม่เกิน 500,000 ราย และเป็นที่รับทราบว่าการใช้วิดีโอในการผลิตสื่อผสมที่เผยแพร่โดยการแพร่ภาพออกอากาศ เครือข่ายบริการตามสายเคเบิล บริการวิดีโอ OTT หรือในโรงภาพยนตร์นั้นไม่สามารถกระทำได้ตามสิทธิ์ใช้งานนี้ ไม่ว่าจะมีผู้ชมจำนวนเท่าใด
    2. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงสด ที่มีผู้ชมไม่เกิน 500,000 คน
    3. ในเว็บไซต์
   2. สิทธิ์ใช้งานวิดีโอแบบเพิ่มเติม ให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้งานวิดีโอ:
    1. ในการผลิตมัลติมีเดียที่แสดงหรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้สิ่งที่เรียกว่า “แอป” และรวมถึงสิทธิ์ในการเผยแพร่ด้วยการแพร่ภาพออกอากาศ บริการวิดีโอ OTT หรือในโรงภาพยนตร์ โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องจำนวนผู้ชม
    2. เกี่ยวกับการจัดแสดงสด โดยไม่มีข้อจำกัดจำนวนผู้ชม
    3. สำหรับเทมเพลตดิจิทัลสำหรับการขายปลีก ทำได้สูงสุด (ไม่เกิน) 1,000 สิทธิ์ใช้งานต่อเทมเพลตดิจิทัลนั้นๆ
    4. ในเว็บไซต์
   3. หากสิทธิ์ใช้งานวิดีโอไม่ได้ให้สิทธิ์ตามที่คุณต้องการ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (โทรศัพท์: ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา 1-866-663-3954 ภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 1-646-419-4452 อีเมล: ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า)
   4. ใบอนุญาตวิดีโอฟรี ให้สิทธิ์การใช้คลิปคุณภาพต่ำที่มีลายน้ำได้ฟรี (“วิดีโอฟรี”) ในแบบทดสอบ ตัวอย่าง หรือเนื้อหาสำหรับการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น สิทธิ์ใช้งานวิดีโอฟรีไม่อนุญาตให้คุณแสดงหรือแจกจ่ายวิดีโอสู่สาธารณะ หรือรวมวิดีโอใดๆ ดังกล่าวไว้กับเนื้อหาสำเร็จรูป วิดีโอที่ใช้ฟรีสามารถแก้ไขได้ แต่คุณไม่สามารถลบหรือเปลี่ยนแปลงลายน้ำของ Shutterstock วิดีโอที่ใช้ฟรีนั้นสามารถให้สิทธิ์ใช้งานภายใต้สิทธิ์ใช้งานวิดีโอนั้นๆ ณ เวลาที่ดาวน์โหลดเป็นวิดีโอที่ใช้ฟรี แต่ Shutterstock ไม่รับประกัน หรือไม่มีพันธะที่จะให้หลักประกันว่าวิดีโอที่ใช้ฟรีจะสามารถให้สิทธิ์ใช้งานได้ในทุกเวลาหลังจากนั้น
  3. สิทธิ์ใช้งานด้านบทความข่าว
   1. สิทธิ์ใช้งานด้านบทความข่าว ให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้งานด้านบทความข่าวของรายการเนื้อหาบทความข่าวซึ่งอาจเป็นการใช้งานเพียงครั้งเดียวที่เผยแพร่ออกสู่ทั่วโลกอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
   2. “การใช้ครั้งเดียว” สำหรับวัตถุประสงค์ของการอนุญาตให้มีสิทธิ์ใช้งานเพื่อใช้เนื้อหาเชิงบทความข่าวในบริบทเดียว (เช่น เรื่องราวข่าว บล็อกโพสต์ หน้าที่จัดพิมพ์) การใช้ครั้งเดียวจะให้คุณมีสิทธิ์ในการเผยแพร่การใช้บริบทไปยังทุกสื่อกลางโดยไม่จำกัดและตามช่องทางการเผยแพร่ ตัวอย่างเช่น การใช้เนื้อหาเชิงบทความข่าวประกอบในบทความที่ตีพิมพ์ อาจมีการนำกลับมาใช้บนบล็อก โซเชียลมีเดีย เป็นต้น โดยจะมีการจัดเตรียมบริบทดังกล่าวไว้ในบทความต้นฉบับที่ตีพิมพ์ การใช้งานใดๆ ที่ไม่ได้อยู่ในบริบทของบทความต้นฉบับที่ตีพิมพ์จำเป็นต้องมีสิทธิ์ใช้งานเพิ่ม
   3. “ใช้งานด้านบทความข่าว” สำหรับวัตถุประสงค์ของสิทธิ์ใช้งานนี้ จะเป็นการใช้งานตามวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายในบริบทซึ่งน่าสนใจพอเพียงที่จะเป็นข่าวได้ หรือตามความสนใจของผู้คน และไม่รวมอยู่ในการใช้เพื่อการค้าอย่างชัดเจน อาทิ การโฆษณา หรือการขายสินค้า
   4. การใช้งานเนื้อหาบทความข่าวที่ให้สิทธิ์ใช้งานในที่นี้จะต้องเป็นไปตามข้อจำกัดอย่างชัดแจ้งที่กำหนดไว้ในส่วนที่ I ข้อ 4 (ห้ามมิให้ใช้งานโดยแจกจ่ายผ่านการแพร่ภาพกระจายเสียง/เคเบิล/OTT บนปกสิ่งพิมพ์เผยแพร่ และในการพิมพ์ที่เกินจำนวน 500,000 ชิ้น) ตลอดจน “ข้อจำกัดเป็นกรณีพิเศษ” (เช่น ข้อจำกัดการใช้เฉพาะพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือเฉพาะอุตสาหกรรม) ที่ระบุไว้ในหน้ารายละเอียดภาพ และ/หรือ รวมอยู่ในข้อมูลเมตาที่รวมอยู่กับรายการเนื้อหาบทความข่าว
   5. เนื้อหาเชิงบทความข่าวทุกชิ้นจะถือว่าเป็น “ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น” สำหรับวัตถุประสงค์ของ TOS นี้
   6. ไม่ใช่ทุกเนื้อหาเชิงบทความข่าวที่จะสามารถให้สิทธิ์ใช้งานได้จากเว็บไซต์ Shutterstock รวมถึงอาจไม่สามารถให้สิทธิ์ใช้งานได้จากทุกการสมัครสมาชิก คุณเข้าใจว่าเนื้อหาเชิงบทความข่าวที่สามารถให้สิทธิ์ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และคุณจะไม่มีสิทธิ์ร้องขอสิทธิ์ใช้งานสำหรับรายการของเนื้อหาเชิงบทความข่าวที่เฉพาะเจาะจงใดๆ หากคุณต้องการให้สิทธิ์ใช้งานเนื้อหาเชิงบทความข่าวที่ไม่สามารถให้สิทธิ์ใช้งานได้จากเว็บไซต์ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (โทรศัพท์: ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา 1-866-663-3954 ภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 1-646-419-4452 อีเมล: ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า)
 2. ข้อจำกัดในการใช้งานเนื้อหาภาพคุณไม่อาจ:
  1. ใช้เนื้อหาภาพนอกเหนือจากที่สิทธิ์ใช้งานที่คุณซื้อได้แจ้งไว้อย่างชัดเจนซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาภาพนั้น
  2. แสดงภาพบุคคลใดๆ ที่ปรากฏในเนื้อหาภาพ (“นายแบบ-นางแบบ”) ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแสดงภาพของนายแบบ-นางแบบในลักษณะดังนี้ ก) เกี่ยวข้องกับเนื้อหาลามกอนาจาร “วิดีโอสำหรับผู้ใหญ่” สถานบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ การว่าจ้างเพื่อนเที่ยว การนัดหาคู่ หรือบริการในลักษณะที่คล้ายกัน ข) เกี่ยวข้องกับการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ค) ในบริบททางการเมือง เช่น การส่งเสริม โฆษณา หรือสนับสนุนพรรคการเมือง ผู้สมัครทางการเมือง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้ง หรือเกี่ยวข้องกับนโยบายหรือความเห็นทางการเมือง ง) มีลักษณะของความทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจ หรือได้รับการรักษาจากอาการดังกล่าว หรือ จ) มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดศีลธรรมหรืออาชญากรรม
  3. ใช้เนื้อหาภาพในบริบทที่ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท หรือหลอกลวง หรือในลักษณะที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการกล่าวร้าย หยาบคาย หรือผิดกฎหมาย
  4. ปรับแต่งเนื้อหาภาพที่กำหนดเป็น “ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น” ในลักษณะที่เปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่กำหนด
  5. ใช้เนื้อหาภาพที่กำหนดว่าเป็น “ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น” (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาเชิงบทความข่าว) เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า รวมถึงเพื่อเป็นการอ้างอิง ในการโฆษณาใดๆ การขายสินค้า หรือบริบทที่ไม่ใช่บทความข่าว
  6. การขายต่อ แจกจ่ายต่อ ให้สิทธิ์เข้าถึง ใช้ร่วมกัน หรือถ่ายโอนเนื้อหาภาพใดก็ตาม เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นกรณีพิเศษในที่นี้ ตัวอย่างเช่น ซึ่งไม่เป็นข้อจำกัด ข้อความที่กล่าวก่อนหน้าห้ามการแสดงเนื้อหาเป็น หรือ เป็นส่วนหนึ่งของ “คลังภาพ” เนื้อหาซึ่งบุคคลที่สามอาจใช้ในการค้นหาและเลือกจากเนื้อหาดังกล่าว
  7. ใช้เนื้อหาภาพในลักษณะที่เป็นการละเมิดต่อเครื่องหมายการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นของบุคคลที่สาม หรืออาจก่อให้เกิดการร้องเรียนเกี่ยวกับโฆษณาหลอกลวงหรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
  8. ใช้งานเนื้อหาภาพ (ทั้งภาพหรือบางส่วน) เป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ หรือการบอกในลักษณะอื่นใดถึงแหล่งที่มาสินค้า หรือเป็นส่วนหนึ่งของที่กล่าวมา
  9. แสดงเนื้อหาภาพในลักษณะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยสมควรแก่เหตุที่ทำให้เข้าใจผิดว่า เนื้อหาภาพนั้นถูกสร้างขึ้นโดยคุณหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของผู้ถือลิขสิทธิ์ของเนื้อหาภาพดังกล่าว
 3. ข้อจำกัดเฉพาะสำหรับวิดีโอ
  1. ใช้ “ภาพนิ่ง” ที่ตัดมาจากวิดีโอ ยกเว้นที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับการตลาด การส่งเสริมการขาย การโฆษณาในลักษณะการดัดแปลงงานจากต้นฉบับวิดีโอของคุณ
 4. ข้อจำกัดเฉพาะสำหรับบทความข่าว
  1. ใช้เนื้อหาบทความข่าวในการผลิตสื่อมัลติมีเดียที่จัดจำหน่ายผ่านการถ่ายทอด เครือข่ายเคเบิล บริการวิดีโอ OTT (เช่น Netflix, Hulu, Amazon) หรือในโรงภาพยนตร์ หรือที่เกี่ยวกับสื่อเพื่อส่งเสริมการขาย
  2. ใช้เนื้อหาบทความข่าวบนปกสิ่งพิมพ์ ปกหนังสือ หรือบรรจุภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานที่จำเป็น
  3. ใช้เนื้อหาบทความข่าวเพื่อการตีพิมพ์โดยจำนวนที่พิมพ์เกินกว่า 500,000 ชุด
 5. การแจ้งลิขสิทธิ์และเครดิต
  1. การใช้เนื้อหาภาพและวิดีโอในการรายงานข่าว การแสดงความเห็น การเผยแพร่ หรือบริบท “บทความข่าว” อื่นๆ จะต้องมีการใส่เครดิตให้แก่ช่างภาพของ Shutterstock และแก่ Shutterstock โดยอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้เป็นสำคัญ:”ชื่อศิลปิน/Shutterstock.com”
  2. เครดิตสำหรับบทความข่าวจะต้องอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้”ชื่อศิลปิน / ตัวแทน / Shutterstock”
  3. เมื่อเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ การใช้เนื้อหาภาพหรือวิดีโอในสินค้า หรือการผลิตสื่อภาพและเสียงจะต้องใส่เครดิตที่เห็นได้อย่างชัดเจนให้แก่ Shutterstock โดยอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้เป็นสำคัญ:”ภาพหรือวิดีโอ (ตามความเหมาะสม) ที่ใช้อยู่ภายใต้สิทธิ์ใช้งานจาก Shutterstock.com”
  4. ไม่จำเป็นต้องมีการแสดงที่มาของเครดิตหากเป็นการใช้งานวิดีโอหรือภาพอื่นใดๆ เว้นแต่เนื้อหาในคลังภาพอื่น ๆ ต้องใช้เครดิตที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่เหมือนกัน เพื่ออธิบายให้ชัดเจนขึ้น การแสดงที่มาจำเป็นสำหรับเนื้อหาบทความข่าวเสมอ
  5. ในทุกกรณี เครดิตและการแสดงที่มาจะต้องมีขนาด สี และความเด่นชัดในลักษณะที่อ่านออกได้ชัดเจนและมองเห็นได้ง่ายด้วยตาเปล่า

ส่วนที่ II สิทธิ์ใช้งานเพลง

 1. สำหรับวัตถุประสงค์ของส่วนที่ II ของ TOS นี้ ให้คำด้านล่างนี้มีความหมายดังต่อไปนี้:
  1. “การโฆษณา” หมายถึงการผลิตที่มีความยาวไม่เกินสามนาที ซึ่งสื่อสารข้อความที่มีการสนับสนุนอย่างเปิดเผยและไม่เป็นส่วนตัว เพื่อประชาสัมพันธ์หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ
  2. “การผลิตผลงานบันเทิง” หมายถึงงานการผลิตที่ไม่ใช่โฆษณาและจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความบันเทิง
  3. “DVD” means any tangible device now or hereafter devised, including without limitation, DVDs and Blu-ray discs, on which is recorded the Production and which can be accessed through a DVD or Blu-ray player or other hardware capable of playing such tangible device.
  4. “การผลิต” หมายถึง: (i) หนึ่ง (1) โครงการด้านเสียงและภาพที่มีการซิงโครไนซ์เพลงที่รับสิทธิ์ใช้งานโดยอ้างอิงเวลาสัมพันธ์กับภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่ง หรือ (ii) หนึ่ง (1) โครงการที่มีเสียงเพียงอย่างเดียว ซึ่งมีการซิงโครไนซ์เพลงที่รับสิทธิ์ใช้งานกับการบรรยายในบริบทของพอดคาสต์ตอนหนึ่งๆ หรือการโฆษณาทางวิทยุ (การใช้งานที่อนุญาตแต่ละอย่างดังกล่าว รวมถึงเวอร์ชันที่เรียกว่า ‘ฉบับย่อ’ ของการใช้งานนั้น)
  5. “Licensed Music” means the Music made available as part of the Content and accessible via https://www.shutterstock.com/music/search
  6. “การใช้งานส่วนตัว” หมายถึง สำหรับการผลิตที่แจกจ่ายผ่านแพลตฟอร์มการแชร์วิดีโอ เป็นการผลิตที่มีการใช้จ่ายไม่เกิน USD$4,999 (โดยรวม) ในการส่งเสริม โฆษณา และ/หรือ การตลาดของการผลิตนั้น
  7. “PRO-free Music” means those selections of Licensed Music tagged as “PRO-free”.
  8. “เว็บไซต์” หมายถึงการใช้งานออนไลน์ทั้งหมด (เข้าถึงทางเว็บเบราว์เซอร์ และเพื่อให้เกิดความชัดเจน ไม่ใช่ที่เข้าถึงผ่านทางแอปพลิเคชัน) ไม่รวมแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ (และแพลตฟอร์มคล้ายกันหรือลักษณะเดียวกันที่ไม่ได้กล่าวถึงโดยตรงในที่นี้) และแพลตฟอร์มการแชร์วิดีโอ (และแพลตฟอร์มคล้ายกันหรือลักษณะเดียวกันที่ไม่ได้กล่าวถึงโดยตรงในที่นี้)
  9. “แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์” หมายถึง Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, TikTok และแพลตฟอร์มอื่นๆ ตามที่ Shutterstock กำหนดขึ้นโดยใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวและถือเป็นที่สุด
  10. “โทรทัศน์” หมายถึงรายการโทรทัศน์แบบตามลำดับซึ่งเผยแพร่ด้วยวิธีการแพร่ภาพกระจายเสียง ดาวเทียม หรือที่เรียกว่า ‘IPTV’ และ/หรือ โทรทัศน์ทางสายเคเบิล แต่ไม่รวมบริการวิดีโอ OTT (เช่น Netflix, Hulu, Amazon, Disney+, Apple+ และบริการที่คล้ายกันหรือมีลักษณะเดียวกัน)
  11. “แพลตฟอร์มการแชร์วิดีโอ” หมายถึง YouTube (www.youtube.com), Vimeo (www.vimeo.com) และแพลตฟอร์มการนแชร์วิดีโอทางเว็บอื่นๆ ตามที่ Shutterstock กำหนดขึ้นโดยใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวและถือเป็นที่สุด
  12. “ไพล็อต” หมายถึงการผลิตที่มีระยะเวลาไม่เกิน 44 นาที ซึ่งเป็นตอนแรกของรายการที่อาจเป็นซีรีส์
  13. “ผู้แพร่ภาพสาธารณะ” หมายถึงกิจการโทรทัศน์ที่แพร่ภาพกระจายเสียงโดยได้รับเงินทุนสนับสนุนหลักจากรัฐ และ/หรือ ผู้ชม ไม่แสวงหากำไร รวมถึง และไม่จำกัดเพียง PBS ในสหรัฐอเมริกา
  14. “แพลตฟอร์มการเผยแพร่พอดคาสต์” หมายถึงพอร์ทัลออนไลน์ใดก็ตามที่สามารถใช้เข้าถึง สตรีม และ/หรือ ดาวน์โหลดพอดคาสต์
  15. “โครงการนักศึกษา” หมายถึง สำหรับการผลิตใดๆ ก็ตาม หรือการใช้งานอื่นๆ ที่อนุญาตในที่นี้ (นอกเหนือจากการโฆษณา) เป็นการผลิตที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และดำเนินการโดยนักเรียนหรือนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนของสถานศึกษาที่ได้รับการรับรอง
  16. “การใช้ในโรงภาพยนตร์” หมายถึงการแสดงในโรงภาพยนตร์เชิงพาณิชย์
 2. สิทธิ์ใช้งานเพลงShutterstock ให้สิทธิ์แบบไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวและถ่ายโอนสิทธิ์ไม่ได้แก่คุณ เพื่อซิงโครไนซ์เพลงที่รับสิทธิ์ใช้งานไว้ในผลงานผลิต ซึ่งผลงานผลิตนั้นสามารถแจกจ่ายทั่วโลก เป็นการถาวร ตามสิทธิ์ใช้งานที่คุณซื้อ (จากประเภทสิทธิ์ใช้งานสองประเภทที่กำหนดไว้ด้านล่าง) และตามข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในส่วนที่ II ข้อ 3 ในที่นี้
  1. สิทธิ์ใช้งานเพลงแบบมาตรฐาน: “สิทธิ์ใช้งานเพลงแบบมาตรฐาน” ให้สิทธิ์และสิทธิ์โดยชอบธรรมต่อไปนี้แก่คุณ (เพื่อให้เกิดความชัดเจน สิทธิ์และสิทธิ์โดยชอบธรรมทั้งหมดที่ระบุรายละเอียดไว้ในสิทธิ์ใช้งานแบบเพิ่มเติมนั้นไม่รวมอยู่ในสิทธิ์ใช้งานเพลงแบบมาตรฐาน):
   1. สิทธิ์แบบไม่เป็นเอกสิทธิ์ในการซิงโครไนซ์เพลงที่รับสิทธิ์ใช้งานมาโดยอ้างอิงเวลากับการผลิตที่แจกจ่ายผ่านทาง หรือทำให้สามารถใช้ได้ในทางอื่นๆ ผ่านทาง หรือโฮสต์ผ่านทาง:
    1. เว็บไซต์
    2. แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์
    3. แพลตฟอร์มการแชร์วิดีโอ โดยการแจกจ่ายนั้นๆ เป็นการทำเพื่อใช้ส่วนตัวเท่านั้น และ
    4. แพลตฟอร์มการเผยแพร่พอดคาสต์ แต่เฉพาะสำหรับการผลิตที่เป็นเสียงอย่างเดียว ในลักษณะที่เป็นพอดคาสต์เท่านั้น
    5. การใช้ในโรงภาพยนตร์ แต่เฉพาะที่เป็นโครงการนักศึกษาเท่านั้น
   2. สิทธิ์แบบไม่เป็นเอกสิทธิ์ในการทำซ้ำและจัดแสดงเพลงที่รับสิทธิ์ใช้งานภายใน และเกี่ยวข้องกับละครหรือการแสดงสดอื่นๆ ที่คล้ายกัน แต่ภายในขอบเขตที่เป็นโครงการนักศึกษาเท่านั้น
  2. สิทธิ์ใช้งานเพลงแบบเพิ่มเติม: “สิทธิ์ใช้งานเพลงแบบเพิ่มเติม” ให้สิทธิ์แก่คุณเช่นเดียวกับในสิทธิ์ใช้งานเพลงแบบมาตรฐาน พร้อมด้วยสิทธิ์แบบไม่เป็นเอกสิทธิ์ในการซิงโครไนซ์เพลงโดยอ้างอิงเวลากับการผลิต รวมถึงการโฆษณาทุกรูปแบบที่แจกจ่ายผ่านทาง:
   1. โทรทัศน์ ในหนึ่งประเทศ โดยที่การแจกจ่ายของการผลิตเพื่อความบันเทิงผ่านทางโทรทัศน์จะมีข้อจำกัดเพิ่มเติมไว้เฉพาะตอนไพล็อตเท่านั้น หรือที่มีการสั่งจ้างโดย และสามารถรับชมได้ผ่านทางผู้แพร่ภาพสาธารณะเท่านั้น
   2. วิทยุ ในหนึ่งประเทศ
   3. จุดขายทางกายภาพ งานแสดงสินค้า การแสดงสินค้าในร้าน และงานสำคัญของอุตสาหกรรม โดยที่ทุกกรณีการใช้งานดังกล่าวจะจำกัดไว้ในหนึ่งประเทศเท่านั้น
   4. DVD แต่ต้องไม่เกิน 1000 สำเนา
   5. แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (รวมถึงแอปพลิเคชันในอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือ “แอป” และวิดีโอเกม) แต่ไม่เกิน 1000 สำเนาหรือการดาวน์โหลด (โดยรวม)
  3. สิทธิ์ใช้งานเพลงฟรี: สิทธิ์ใช้งานเพลงฟรีให้สิทธิ์คุณซิงโครไนซ์เพลงที่มีลายน้ำเพื่อทดสอบ เป็นตัวอย่าง ใช้ฟรี หรือสื่อเพื่อประเมินผลการตัดต่อขั้นแรกที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแต่เพียงผู้เดียว สิทธิ์ใช้งานเพลงฟรีระบุอย่างชัดแจ้งว่าห้ามจัดจำหน่ายเพลงต่อสาธารณะ หรือที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสื่อสุดท้ายใด ๆ คุณไม่อาจย้ายหรือแก้ไขลายน้ำ Shutterstock จากเพลงภายใต้การกระทำใดๆ ได้
 3. ข้อจำกัดในการใช้เพลงคุณไม่อาจ:
  1. ให้เช่าซื้อ นำกลับมาขายใหม่ ให้ยืม ให้เช่า มอบหมาย ให้เป็นของขวัญ หรือโอน หรือแจกจ่ายเพลงที่รับสิทธิ์ใช้งานให้แก่บุคคลที่สาม หรือสิทธิ์ในการใช้เพลงที่รับสิทธิ์ใช้งานที่แยกส่วนจากการผลิตที่ฝังรวมเพลงนั้นๆ ไว้ (ตามสิทธิ์ใช้งานของคุณ)
  2. ขาย แจกจ่าย ให้เข้าถึง แชร์หรือถ่ายโอนเพลงใดๆ ที่รับสิทธิ์ใช้งาน ยกเว้นที่ระบุเฉพาะในที่นี้
  3. ผลิต จัดจำหน่าย ขาย หรืออย่างอื่นที่ใช้ประโยชน์จากการบันทึก, ซีดี, MP3 หรือผลิตภัณฑ์เสียงอื่นๆ ที่มีเสียงเกี่ยวข้องกับเพลงที่รับสิทธิ์ใช้งาน นอกเหนือจากการผลิตเสียงโดยเฉพาะที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในความหมายของการผลิตด้านบน สำหรับจุดประสงค์ของหัวข้อย่อยนี้ คำว่า “การบันทึก” หมายถึงการทำซ้ำทุกรูปแบบที่เป็นที่ทราบในตอนนี้และที่ได้คิดขึ้นใหม่หลังจากนี้ ผลิตหรือจัดจำหน่ายสำหรับการใช้ในครัวเรือน โรงเรียน ตู้เพลงเป็นหลักที่ปรากฏในรูปแบบเสียง (ไม่รวมสื่อที่มีการซิงค์)
  4. ใช้เพลงที่รับสิทธิ์ใช้งานร่วมกับเนื้อหาลามกอนาจาร หมิ่นประมาท กล่าวร้าย หยาบโลน ผิดศีลธรรม ผิดกฎหมาย หรืออย่างอื่นที่ละเมิดสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลที่สาม
  5. ละเมิดกฎหมายส่งออก ข้อห้ามหรือระเบียบ โดยย้าย ส่งผ่าน หรือส่งออกดนตรีไปยังประเทศอื่นในทางละเมิดกฎหมายส่งออก ข้อห้ามหรือระเบียบต่างๆ
  6. ใช้ ขาย โอนสิทธิ์ ผลิตซ้ำ จัดจำหน่าย แสดง ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี ทั้งหมดและบางส่วน ที่เปิดให้ใช้ หรือเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตคลังเนื้อหา ไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้ หรือรวมถึงเพลงที่รับสิทธิ์ใช้งาน หรือการดัดแปลงงานจากต้นฉบับซึ่งรวมเพลงที่รับสิทธิ์ใช้งานไว้ ในผลิตภัณฑ์สต็อก ไลบรารี หรือคอลเลกชันอื่นๆ
  7. เรียบเรียงใหม่ ผสมข้อมูล หรือแก้ไขเพลงที่รับสิทธิ์ใช้งาน ยกเว้นว่าคุณอาจมีส่วนร่วมในการแก้ไขขั้นพื้นฐานของเพลงที่รับสิทธิ์ใช้งาน (เช่น การตั้งค่าจุดเริ่มต้น/จุดหยุดการทำงาน การกำหนดจุดจางหาย/จุดจางออก ฯลฯ ) ที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิ์ใช้งานภายใต้ตามสัญญานี้
  8. ใช้เพลงที่รับสิทธิ์ใช้งานในการผลิตที่มีเสียงเท่านั้นซึ่งเพลงเป็นเนื้อหาหลัก
 4. ยกเว้นเพลง “PRO-Free” ในกรณีที่ต้องมีสิทธิ์ใช้งานในการแสดงต่อสาธารณะสำหรับการใช้เพลงที่รับสิทธิ์ใช้งานภายใต้ TOS นี้ คุณจะต้องรับผิดชอบในการได้มาซึ่งสิทธิ์ใช้งานดังกล่าวโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หากมีสิ่งใดๆ ที่ตรงกันข้ามกับเนื้อหาที่มีใน TOS นี้ (ก) ในกรณีที่กฎหมายของเขตอำนาจศาลใด ๆ กำหนดไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามว่า จะต้องได้รับสิทธิ์ใช้งานจากองค์กรที่ทำหน้าที่พิทักษ์ลิขสิทธิ์ (Collection Societies) หรือองค์กรที่คล้ายคลึงกันสำหรับกิจกรรมหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรม เว้นแต่จะมีการอนุญาตภายใต้ TOS นี้ คุณต้องรับผิดชอบในการได้มาและชำระค่าสิทธิ์ใช้งานดังกล่าวด้วยตนเอง และ (ข) ข้อตกลงนี้ไม่รวมสิ่งที่เรียกว่า “ธรรมสิทธิ์” (Moral Right) หรือสิทธิ์ในทำนองเดียวกัน คุณจะต้องยื่น “คิวชีท” ที่สมบูรณ์และถูกต้องให้แก่องค์กรจัดการสิทธิ์นการจัดแสดงที่เหมาะสม และจัดส่งสำเนาคิวชีทไปยัง Shutterstock ทางอีเมลที่ cuesheets@shutterstock.com พันธกรณีนี้จะมีผลกับเพลงที่รับสิทธิ์ใช้งานทั้งหมดนอกเหนือจากเพลงแบบ PRO-free
 5. ภายใต้เงื่อนไขทั้งหมดข้างต้นหรือข้อความใดๆ ที่มีความขัดแย้งกับข้างต้น สำหรับเพลง PRO-free คุณรับทราบและยอมรับว่าข้อกำหนดนี้ไม่มีส่วนใดตัดสิทธิ์ของ Shutterstock ในการเรียกร้องส่วนแบ่งของเงินทุนที่เรียกว่า “แบล็คบ็อกซ์” หรือเงินทุนใดๆ ที่จ่าย หรือพึงจ่าย โดยองค์กรจัดเก็บใดๆ หรือโดยการแจกจ่ายทั่วไปในแต่ละประเทศ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการจัดแสดงเพลงแบบ PRO-free ใดๆ ต่อสาธารณะ (หรือสามารถเข้าถึงเพื่อจัดแสดงได้) โดยบุคคลใดๆ ที่ทำการจัดแสดงหรือการถ่ายทอดรายการ (แต่ละรายเรียกว่า “ผู้แจกจ่ายปลายน้ำ”) และการจัดแสดงดังกล่าวทำให้มีการชำระเงินโดยผู้แจกจ่ายปลายน้ำเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลิขสิทธิ์แก่องค์กรจัดการสิทธิ์การจัดแสดงในเขตอำนาจศาลใดๆ ไม่มีข้อความใดในที่นี้เป็นการตัดสิทธิ์ของ Shutterstock จากการเรียกร้องส่วนแบ่งจากเงินดังกล่าว และเป็นที่รับทราบว่า ในกรณีที่ผู้แจกจ่ายปลายน้ำนั้นไม่ได้รับสิทธิ์ใช้งานกับองค์กรจัดการสิทธิ์การจัดแสดง การใช้เพลง PRO-free ที่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตที่แจกจ่าย จัดแสดง และ/หรือ ถ่ายทอดโดยผู้แจกจ่ายปลายน้ำ* นั้น ให้ถือว่าเป็นการกระทำทางตรง และไม่มีพันธกรณี (ซึ่งเกิดขึ้นในที่นี้) แก่ผู้แจกจ่ายปลายน้ำนั้นๆ ในการขอรับสิทธิ์ใช้งานจากองค์กรจัดการสิทธิ์การจัดแสดง สำหรับการใช้งานนั้น
 6. คุณอาจเผยแพร่ผลงานที่เกี่ยวข้องกับเพลงบนแพลตฟอร์มการจัดจำหน่ายเนื้อหา “ที่สร้างโดยผู้ใช้” ของบุคคลที่สาม (เช่น YouTube) (“แพลตฟอร์ม UGC” แต่ละอัน) คุณไม่สามารถอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเพลงหรือลงทะเบียนเพลงใดๆ กับแพลตฟอร์ม UGC ใดๆ แม้กระทั่งการซิงค์กับการผลิตของคุณเอง หากคุณทราบว่าบุคคลที่สามอ้างสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของในเพลงใดๆ คุณตกลงที่จะแจ้งให้ Shutterstock ทราบทันทีเกี่ยวกับการเรียกร้องดังกล่าว
 7. เมื่อรวมเพลงไว้ในประเภทผลงานเพลงซึ่งต้องมีการแสดงที่มาของลิขสิทธิ์ คุณต้องใส่เครดิตอย่างชัดเจนในรูปแบบต่อไปนี้“‘[Music Title]’ เล่นโดย [Artist] ใช้ภายใต้สิทธิ์ใช้งานของ Shutterstock”

ส่วนที่ III การรับประกันและการรับรอง

 1. Shutterstock รับประกันและรับรองว่า:
  1. ช่างภาพของ Shutterstock ให้สิทธิ์ที่จำเป็นทั้งหมดแก่ Shutterstock ในและต่อเนื้อหาภาพ เพื่อให้สิทธิ์ซึ่งกำหนดไว้ในส่วนที่ I ตามความเหมาะสม
  2. วิดีโอและภาพในรูปแบบต้นฉบับที่ไม่มีการดัดแปลงแก้ไขและใช้งานโดยเป็นไปตาม TOS เหล่านี้และกฎหมายที่บังคับใช้ทุกประการ จะต้องไม่ i) ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ii) ละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวหรือความเป็นสาธารณะของบุคคลภายนอก iii) ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ บทบัญญัติ หรือระเบียบข้อบังคับของสหรัฐอเมริกา หรือ iv) มีลักษณะหมิ่นประมาท กล่าวหา ลามกอนาจาร หรือหยาบคาย
  3. เนื้อหาบทความข่าวในรูปแบบที่ปราศจากการเสริมแต่งจากต้นฉบับและใช้งานโดยเป็นไปตาม TOS นี้และกฎหมายที่บังคับใช้ทุกประการ จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ทั้งนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าการรับประกันที่ได้กล่าวมาก่อนแล้วนั้นจะไม่สามารถใช้กับองค์ประกอบที่บรรยายอยู่ในเนื้อหาบทความข่าวได้
 2. Shutterstock ใช้ความพยายามทางธุรกิจอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจถึงความถูกต้องของคำค้นหาและคำอธิบาย รวมทั้งความสมบูรณ์ของเนื้อหาภาพที่กำหนดว่า “ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น” Shutterstock ไม่ให้การรับประกันและ/หรือการรับรองที่เกี่ยวกับ: I) คำค้นหา ชื่อเรื่อง หรือคำอธิบาย หรือ II) เสียงในวิดีโอ เพื่ออธิบายเพิ่มเติม Shutterstock จะไม่ชดเชยหรือรับผิดใดๆ ในการอ้างสิทธิ์ที่เกิดจากคำค้นหา ชื่อเรื่อง คำอธิบาย เสียงในคลิปที่ไม่ถูกต้อง
 3. SHUTTERSTOCK ไม่ให้การรับรองหรือการรับประกันใดก็ตามนอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในหัวข้อ “การรับประกันและการรับรอง” นี้

ส่วนที่ IV – การชดใช้ค่าเสียหายและความรับผิด

 1. ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้ และภายใต้เงื่อนไขว่าคุณไม่ได้ละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ หรือข้อตกลงอื่นๆ ที่มีกับ Shutterstock ทาง Shutterstock จะปกป้อง ชดใช้ และให้สินไหมทดแทนแก่คุณเป็นจำนวนไม่เกินจำนวนเงินตาม “การจำกัดความรับผิด” ที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ การชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวจะจำกัดเฉพาะกับความเสียหายโดยตรงของลูกค้า ที่เกิดขึ้นจากการเรียกร้องของบุคคลที่สามโดยตรง อันเนื่องมาจากการละเมิดของ Shutterstock ต่อการรับประกันและการรับรองโดยชัดแจ้งที่กำหนดไว้ในส่วนที่ III ในที่นี้ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงค่าทนายความตามสมควร) การชดใช้ค่าเสียหายภายใต้เงื่อนไขที่คุณแจ้งแก่ Shutterstock เป็นลายลักษณ์อักษรในการเรียกร้อง หรือการเรียกร้องกรณีที่มีการคุกคามไม่เกินห้า (5) วันทำการ นับตั้งแต่วันที่คุณทราบ หรือควรจะทราบการเรียกร้อง หรือการเรียกร้องกรณีที่มีการคุกคาม การแจ้งให้ทราบดังกล่าวต้องมีรายละเอียดทั้งหมดของการเรียกร้องที่คุณทราบ (เช่น การใช้งานเนื้อหาที่มีปัญหา ชื่อและข้อมูลติดต่อของบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่ดำเนินการเรียกร้อง สำเนาของการติดต่อโต้ตอบถึงกันที่มีการรับและ/หรือการส่งโดยเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องนั้น) การแจ้งให้ทราบนี้ต้องส่งอีเมลถึง Shutterstock ที่ legal-notices@shutterstock.com พร้อมทั้งส่งสำเนาตัวจริงทางไปรษณีย์ถึง Shutterstock, 350 5th Avenue, 21st Floor, New York, New York, 10118 จ่าหน้าซองถึง: ที่ปรึกษาทั่วไป ผ่านจดหมายรับรอง จดหมายลงทะเบียนตอบรับ หรือ ii) บริการจัดส่งแบบข้ามคืนที่ผู้รับต้องลงลายมือชื่อตอบรับ Shutterstock มีสิทธิ์จัดการตามกระบวนการ การยอมความหรือต่อสู้คดีจากการเรียกร้องใดๆ หรือการฟ้องร้องที่อาจต้องมีการชดใช้ค่าเสียหาย คุณยินยอมที่จะให้ความร่วมมือกับ Shutterstock ในการปกป้องการเรียกร้องใดๆ และมีสิทธิ์ที่จะมีส่วนร่วมในการฟ้องร้องใดๆ โดยที่คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเอง คุณยินยอมให้ Shutterstock ไม่ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นโดยคุณหรือในนามของคุณ ก่อนที่ Shutterstock จะมีโอกาสอันสมเหตุสมผลในการวิเคราะห์ถึงความถูกต้องของการเรียกร้องดังกล่าว
 2. Shutterstock จะไม่รับผิดต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสียใดก็ตามอันเป็นผลมาจากการดัดแปลงแก้ไขเนื้อหาภาพ หรือเนื่องมาจากบริบทที่มีการใช้งานเนื้อหาภาพนั้นโดยคุณ
 3. ข้อจำกัดค่าใช้จ่ายการรับผิด: การรับผิดและข้อผูกมัดทั้งหมดสูงสุดของ Shutterstock (“ข้อจำกัดการรับผิด”) ที่เกิดขึ้นจากลูกค้า:
  1. สิทธิ์ใช้งานภาพมาตรฐานเป็นจำนวนเงิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ
  2. สิทธิ์ใช้งานภาพแบบเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงิน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ
  3. สิทธิ์ใช้งานสำหรับการใช้วิดีโอแบบมาตรฐานและแบบเพิ่มเติมเท่ากับ USD $10,000
  4. สิทธิ์ใช้งานด้านบทความข่าวเป็นจำนวนเงิน 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ
  5. สิทธิ์ใช้งานเพลงแบบมาตรฐานหรือแบบเพิ่มเติมจะจำกัดไว้เฉพาะค่าธรรมเนียมสิทธิ์ใช้งานที่คุณจ่ายสำหรับไอเทมเพลงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
  หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (โทรศัพท์: ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา 1-866-663-3954 ภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 1-646-419-4452 อีเมล: ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า)
 4. คุณจะชดใช้และให้ค่าสินไหมทดแทนและไม่เอาผิด Shutterstock รวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้จัดการ สมาชิก และซัพพลายเออร์ เมื่อเกิดค่าเสียหายหรือความรับผิดใดๆ จากการใช้งานเนื้อหาภาพอื่นใดนอกเหนือจากการใช้งานที่อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งตาม TOS นี้ คุณยังตกลงจะชดใช้ให้แก่ Shutterstock สำหรับค่าใช้จ่ายและรายจ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับ Shutterstock ในกรณีที่คุณละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ หรือข้อตกลงอื่นๆ ที่มีกับ Shutterstock

ส่วน V – เงื่อนไขเพิ่มเติม

 1. Shutterstock จะไม่มีภาระผูกพันในการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เว้นแต่จะมีการบัญญัติไว้ตามกฎหมาย ไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียมทั้งหมดได้ แม้การสมัครสมาชิกของคุณจะสิ้นสุดก่อนกำหนดเวลา คุณอนุญาตให้ Shutterstock เก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกตามระยะเวลาในข้อกำหนดที่คุณยอมรับเมื่อตอนซื้อ ในกรณีที่ Shutterstock พิจารณาแล้วว่าคุณสามารถอ้างสิทธิ์ตามกฎหมายเพื่อขอคืนเงินค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางส่วน การคืนเงินดังกล่าวจะกระทำผ่านช่องทางการชำระเงินดั้งเดิมที่คุณใช้เมื่อตอนสั่งซื้อ หากคุณพำนักอาศัยในสหภาพยุโรปและยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณภายในสิบสี่ (14) วันหลังจากชำระเงินให้แก่ Shutterstock แล้ว และคุณยังไม่ได้ดาวน์โหลดหรือให้สิทธิ์ใช้งานเนื้อหาภาพใดๆ Shutterstock จะคืนเงินที่คุณได้ชำระไปแล้วสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่ยกเลิกแล้วดังกล่าว หากต้องการยกเลิกบัญชี โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (โทรศัพท์: ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา 1-866-663-3954 ภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 1-646-419-4452 อีเมล: ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า)
 2. หลังจากแผนการสมัครสมาชิกของคุณหมดอายุลง แผนดังกล่าวจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติด้วยข้อกำหนดเดิมเหมือนกับแผนที่คุณซื้อในครั้งแรก คุณสามารถปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติได้ทุกเวลาก่อนการต่ออายุโดยใช้การตั้งค่าบัญชี คุณอนุญาตอย่างชัดแจ้งให้ Shutterstock มีสิทธิ์คิดค่าธรรมเนียมจากการต่ออายุอัตโนมัติแต่ละครั้งจนกว่าคุณจะปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติ
 3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดย Shutterstock นั้นไม่รวมภาษี และภาษีดังกล่าวทั้งหมด ทั้งทางตรงและทางอ้อม จะเป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ หาก Shutterstock จำเป็นต้องมีการเก็บภาษีทางอ้อมและ/หรือภาษีของธุรกรรม (เช่นภาษีขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสินค้าและบริการและอื่นๆ) ภายใต้กฎหมายของรัฐหรือประเทศที่พำนักของคุณ คุณจะต้องรับผิดชอบในการเสียภาษีทางอ้อมนี้ หาก Shutterstock ไม่ต้องเก็บภาษีทางอ้อมจากคุณ คุณอาจจำเป็นต้องประเมินภาษีดังกล่าวด้วยตนเองตามกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศที่คุณพำนัก หากมีการกำหนดให้ Shutterstock หรือคุณรวบรวมหรือส่งภาษีโดยตรงหรือโดยอ้อม คุณอาจต้องประเมินภาษีดังกล่าวด้วยตนเองภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ของประเทศที่คุณพำนักอาศัย
 4. “ไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่น” ที่ใช้ในที่นี้หมายความว่า คุณไม่สามารถขาย ให้เช่า โหลด ให้ ให้สิทธิ์ช่วง หรือถ่ายโอนเนื้อหาหรือสิทธิ์ใช้งานเนื้อหาให้ผู้อื่น ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะใน TOS นี้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถถ่ายโอนเนื้อหาให้บุคคลที่สามครั้งเดียวเพื่อจุดมุ่งหมายของการให้บุคคลที่สามดังกล่าวสั่งพิมพ์และ/หรือผลิตสินค้า โดยรวมเรื่องเนื้อหาไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้ หากคุณกังวลว่าเว็บไซต์โซเชียลมีเดียใช้เนื้อหาในลักษณะใดๆ ที่เกินขอบเขตสิทธิ์ใช้งานของคุณ คุณยินยอมที่จะลบเนื้อหาที่มีการดัดแปลงงานจากต้นฉบับจากเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย และแจ้งให้ Shutterstock ทราบถึงการใช้งานของเว็บไซต์โซเชียลมีเดียดังกล่าวโดยทันที คุณตกลงที่จะทำตามขั้นตอนเพื่อการค้าที่สมเหตุสมผลเพื่อป้องกันบุคคลที่สามไม่ให้ทำซ้ำเนื้อหาใดๆ หากคุณทราบถึงการทำซ้ำเนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (โทรศัพท์: ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา 1-866-663-3954 ภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 1-646-419-4452 อีเมล: ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า)
 5. เมื่อได้รับแจ้งจาก Shutterstock หรือถ้าคุณทราบว่าเนื้อหาใดๆ อาจถูกคุกคามหรือการเรียกร้องการละเมิดที่เกิดขึ้นจริง การละเมิดสิทธิ์อื่น หรือการเรียกร้องอื่นใดที่ Shutterstock อาจต้องรับผิด หรือหาก Shutterstock ลบเนื้อหาใดๆ เนื่องจากเห็นถึงความเสี่ยงทางธุรกิจตามที่ Shutterstock ใช้ดุลยพินิจอันสมควรแก่เหตุ และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการลบดังกล่าว คุณจะลบเนื้อหาจากระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของคุณ (อิเล็กทรอนิกส์หรือทางกายภาพ) และถ้าเป็นไปได้ ยุติการใช้เนื้อหาที่ลบออกไปในอนาคตโดยคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง Shutterstock จะจัดหาเนื้อหาที่เทียบเคียง (ซึ่ง Shutterstock จะพิจารณาเปรียบเทียบโดยอาศัยการตัดสินใจเชิงโฆษณาอันสมเหตุสมผล) ให้แก่คุณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ต้องเป็นไปข้อกำหนดและเงื่อนไขของ TOS นี้
 6. หากคุณใช้เนื้อหาภาพใดๆ เป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่สร้างขึ้นสำหรับหรือส่งมอบไปยังลูกค้า คุณจะต้องเปิดเผยข้อมูลระบุตัวตนของลูกค้านั้นให้ Shutterstock ทราบ ตามการร้องขอที่สมเหตุสมผลของ Shutterstock
 7. การอนุญาโตตุลาการ
  1. ข้อโต้แย้งหรือการเรียกร้องที่เกิดขึ้นกับหรือเกี่ยวข้องกับ TOS นี้ หรือการละเมิดสิทธิ์ดังกล่าว จะต้องตกลงกันโดยการอนุญาตตุลาการเฉพาะกรณี (ไม่ใช่เป็นกลุ่ม) ซึ่งดำเนินการภายใต้กฎระเบียบอนุญาโตตุลาการทางการค้าของสมาคมอนุญาโตตุลาการอเมริกัน หรือของศูนย์แก้ไขปัญหาข้อโต้แย้งนานาชาติ มีผลบังคับใช้ในวันที่เริ่มการอนุญาโตตุลาการ ไม่ใช่ในศาล และการตัดสินขึ้นอยู่กับอนุญาโตตุลาการ ซึ่งอาจเข้าสู่ศาลใดๆ ที่มีเขตอำนาจศาลดังกล่าว หรือมีเขตอำนาจศาลเหนือบุคคลหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง สถานที่พิจารณาอนุญาโตตุลาการคือรัฐและเคาท์ตีแห่งนิวยอร์ก ภาษาที่ใช้ในอนุญาโตตุลาการจะเป็นภาษาอังกฤษ ให้มีอนุญาโตตุลาการเพียงหนึ่งรายที่คู่สัญญาเห็นชอบร่วมกัน แต่ละฝ่ายต้องเสียค่าใช้จ่ายของการอนุญาโตตุลาการเอง ทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าข้อเรียกร้องต่อไปนี้เป็นข้อยกเว้นของข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ และจะเข้าสู่กระบวนการในศาลยุติธรรมของศาลที่มีอำนาจ: (i) การเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดที่เกิดขึ้นจริงหรือความเป็นไปได้ที่จะมีการละเมิด การยักยอกหรือละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิบัตร หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของคู่สัญญา (ii) การเรียกร้องใดๆ ที่ร้องขอความคุ้มครองชั่วคราวเร่งด่วนในสถานการณ์อันจำเป็น (เช่น อันตรายเฉพาะหน้าหรือการกระทำความผิดอาญา การแฮ็ค หรือการโจมตีทางอินเทอร์เน็ต) (iii) การเรียกร้องใดๆ ที่เกิดจากข้อกล่าวหาว่าลูกค้าไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมพึงชำระต่อ Shutterstock เพียงอย่างเดียว บทบัญญัติด้านอนุญาโตตุลาการนี้จะมีผลแม้ว่า TOS นี้จะยุติแล้วก็ตาม
  2. คุณและ SHUTTERSTOCK ตกลงว่าแต่ละฝ่ายสามารถยื่นข้อเรียกร้องต่ออีกฝ่ายในนามของตนเองเพียงลำพัง ไม่ใช่ในฐานะโจทย์หรือสมาชิกของกลุ่มในการดำเนินคดีเป็นกลุ่มหรือเป็นตัวแทน ยกเว้นในกรณีที่คุณและ Shutterstock ตกลงเห็นชอบร่วมกัน อนุญาโตตุลาการหรือตุลาการไม่อาจรวมข้อเรียกร้องของบุคคลมากกว่าหนึ่งคน หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อพิจารณาข้อเรียกร้องในการดำเนินคดีแบบตัวแทนหรือแบบกลุ่มได้ อนุญาโตตุลาการอาจให้ความคุ้มครองชั่วคราวเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายหนึ่งๆ ที่แสวงหาความคุ้มครอง และทำได้เฉพาะในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้ความคุ้มครองตามข้อร้องเรียนของฝ่ายนั้นเท่านั้น คุณและ Shutterstock รับทราบและยอมรับว่าทั้งสองฝ่ายสละสิทธิ์ที่จะเข้ารับการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนสำหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใดๆ ภายใต้ TOS นี้
  3. ถ้าศาลชี้ขาดว่ากฎหมายที่มีผลบังคับไม่อนุญาตให้มีการบังคับใช้ข้อจำกัดใดๆ ก็ตามในส่วนที่ V ข้อ 7 เกี่ยวกับการเรียกร้องความคุ้มครอง ให้ถือว่าข้อเรียกร้องนั้น (เฉพาะข้อเรียกร้องนั้น) ถูกตัดออกจากการอนุญาโตตุลาการและสามารถพิจารณาในศาลได้
 8. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถมอบหมายข้อตกลงนี้ หากไม่ได้รับอนุมัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายก่อน ยกเว้นกรณีที่ Shutterstock มอบหมายข้อตกลงนี้ให้กับบริษัทลูก บริษัทในเครือภายในกลุ่มบริษัท Shutterstock นิติบุคคลที่เกิดจากการควบรวมกิจการหรือการปรับโครงสร้างองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Shutterstock หรือนิติบุคคลที่ซื้อสินทรัพย์หรือหุ้นส่วนทุนทั้งหมดหรือส่วนที่มีนัยสำคัญของ Shutterstock
 9. TOS นี้จะต้องได้รับการตีความโดยไม่เป็นคุณหรือเป็นโทษต่อฝ่ายใด ๆ แต่ต้องเป็นการใช้ความหมายของถ้อยคำที่เป็นธรรม TOS นี้เป็นไปตามและมีการตีความตามกฎหมายของเขตอำนาจทางกฎหมายที่กำหนดไว้ในส่วน 5.24 โดยไม่คำนึงถึงหลักความขัดแย้งของกฎหมาย
 10. ถ้าคุณทำข้อตกลงใน TOS นี้ในนามของผู้ว่าจ้างหรือนิติบุคคลอื่นๆ คุณต้องรับรองและแสดงตนว่าเป็นผู้มีสิทธิ์และอำนาจทั้งหมดในการทำข้อตกลงดังกล่าวเสียก่อน ในกรณีที่คุณไม่มีอำนาจดังกล่าว คุณยินยอมที่จะยอมรับผิดส่วนตัวต่อ Shutterstock ในการละเมิดข้อกำหนดใดๆ ของ TOS นี้ ในที่นี้ คุณได้ให้สิทธิ์แก่ Shutterstock ทั่วโลกอย่างไม่เป็นเอกสิทธิ์ สิทธิ์ใช้งานอันจำกัดในการใช้เครื่องหมายการค้าของคุณในสื่อเพื่อส่งเสริมการขายของ Shutterstock ซึ่งรวมถึงรายชื่อลูกค้าที่เป็นสาธารณะ การใช้เครื่องหมายการค้าของคุณโดย Shutterstock จะเป็นไปตามนโยบายการใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นปัจจุบันในขณะนั้นที่คุณได้จัดหาไว้ให้แก่ Shutterstock และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของคุณตลอดเวลา Shutterstock ยังตกลงเพิ่มเติมว่าตนสามารถดำเนินการตามสมควรในเชิงพาณิชย์เพื่อยกเลิกการใช้เครื่องหมายการค้าที่เจาะจงของคุณในเวลาไม่ช้ากว่าสามสิบ (30) วัน นับจากวันที่ Shutterstock ได้รับคำขอทางอีเมลจากคุณซึ่งส่งมาที่ legal-notices@shutterstock.com
 11. จำนวนเนื้อหาที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้จะพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ ตามวัตถุประสงค์ของ TOS นี้ คำจำกัดความของคำว่าหนึ่งวันหมายถึงรอบเวลายี่สิบสี่ (24) ชั่วโมง โดยเริ่มต้นเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์ หนึ่งเดือนหมายความถึง หนึ่งเดือนปฏิทินเริ่มต้นจากวันและรวมวันที่ที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ และสิ้นสุดในวันก่อนหน้า (i) วันที่เดียวกันกับที่คุณซื้อในเดือนต่อมา หรือ (ii) วันสุดท้ายของเดือนต่อมา เช่น หากคุณซื้อสมาชิกรายเดือนในวันที่ 5 มีนาคม จะต้องมีการต่ออายุในวันที่ 5 เมษายน หากคุณซื้อสมาชิกรายเดือนในวันที่ 31 สิงหาคม การต่ออายุการสมัครสมาชิกของคุณจะเป็นวันที่ 30 กันยายน
 12. เว้นแต่ว่าจะระบุในคูปอง คูปองหรือรหัสส่วนลดที่ใช้ในการซื้อจะใช้ได้เฉพาะการชำระเงินครั้งแรกเท่านั้น
 13. หากหน่วยงานควบคุมกฎหมายหรือกฎระเบียบของเขตอำนาจศาลพบว่าเงื่อนไขประการใดของเงื่อนไขการใช้บริการ (TOS) นี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ความไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้นจะจำกัดเฉพาะในส่วนที่มีปัญหานั้นเท่านั้น และจะไม่กระทบกับข้อกำหนดนั้นๆ ในส่วนอื่นหรือ TOS ในส่วนอื่นเพื่อให้ TOS นั้นยังบังคับใช้ได้และมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ต่อไป
 14. คุณยอมรับโดยชัดแจ้งว่าข้อคิดเห็นใดๆ ที่คุณได้รับจาก Shutterstock หรือตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับคำถามที่คุณมีเกี่ยวกับ TOS ฉบับนี้หรือการใช้เนื้อหาที่ได้รับสิทธิ์ใช้งานในที่นี้ จะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการตีความ TOS นี้เท่านั้นและไม่ใช่คำปรึกษาทางกฎหมาย Shutterstock ไม่สามารถให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่คุณ และปฏิเสธความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อคิดเห็นที่ Shutterstock หรือตัวแทนมีให้
 15. เป็นที่เข้าใจและยอมรับโดยชัดแจ้งว่า TOS นี้เป็นข้อตกลงที่ทำขึ้นเฉพาะสำหรับประโยชน์ร่วมกันของฝ่ายต่างๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้เท่านั้น และ TOS นี้ไม่มีเจตนาให้ประโยชน์ สิทธิ์ หน้าที่ หรือข้อผูกพันใดๆ ก็ตามแก่บุคคลที่สาม
 16. ในกรณีที่คุณละเมิดข้อกำหนดใดก็ตามในข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงอื่นๆ ที่ทำไว้กับ Shutterstock, Shutterstock มีสิทธิ์ยกเลิกบัญชีของคุณได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยมีสิทธิ์อื่นเพิ่มเติมตามกฎหมายและ/หรือความชอบธรรม Shutterstock จะไม่มีภาระผูกพันใดในการคืนเงินค่าธรรมเนียมที่คุณชำระให้มา หากบัญชีของคุณถูกยกเลิกเนื่องจากเหตุผลด้านการละเมิด
 17. ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในหัวข้อสิทธิ์ใช้งานและการรับประกันที่เกี่ยวข้องในที่นี้ Shutterstock ไม่ให้สิทธิ์และการรับประกันใดๆ Shutterstock มีหนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพนายแบบ/นางแบบหรือทรัพย์สินเฉพาะตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในเว็บไซต์ Shutterstock
 18. ความรับผิดของ Shutterstock ภายใต้สิทธิ์ใช้งานเฉพาะรายที่ซื้อภายหลังจากนี้ ต้องไม่เกิน “การจำกัดความรับผิด” ที่บังคับใช้กับสิทธิ์ใช้งานซึ่งมีผลในช่วงเวลาที่คุณทราบหรือควรทราบเกี่ยวกับการเรียกร้องดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงจำนวนครั้งที่มีการให้สิทธิ์ใช้งานหรือใช้เนื้อหาภาพนั้น
 19. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นพิเศษในส่วนที่ IV ของข้อตกลงนี้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม Shutterstock จะรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามซึ่งเรียกร้องสิทธิ์ผ่านคุณ โดยเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณ หรือความไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ Shutterstock และ/หรือเนื้อหาภาพที่มีอยู่ในเว็บไซต์นั้น (ไม่ว่าเป็นไปตามสัญญา การละเมิดสัญญา หรืออื่นใด) รวมแล้วไม่เกินกว่าจำนวนเงินซึ่งทาง Shutterstock ได้รับจริงจากคุณสำหรับสิทธิ์การใช้งานเนื้อหาภาพที่ใช้ได้
 20. Shutterstock รวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง ผู้จัดการ สมาชิก ผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือซัพพลายเออร์ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป เป็นบทลงโทษ ในกรณีพิเศษ ทางอ้อม เป็นผลมาจากการกระทำใดๆ หรือโดยมิได้ตั้งใจ หรือการสูญเสียผลกำไรหรือความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือการสูญเสียอื่นใดที่เกิดจากการใช้งานเนื้อหาภาพ การละเมิดข้อตกลงนี้ของ Shutterstock หรือการกระทำอื่นๆ เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้ แม้ว่าทาง Shutterstock จะได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสียนั้นแล้วก็ตาม
 21. เว้นเสียแต่จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในส่วนที่สาม เนื้อหาภาพทั้งหมดจัดเตรียมไว้ให้ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” โดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิทธิ์ ความสามารถในเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งในส่วนที่ III เนื้อหาภาพบางอย่างอาจมีองค์ประกอบที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตเพิ่มเติม หากมีการแก้ไขหรือใช้เนื้อหาภาพนั้นในบริบทที่เฉพาะเจาะจงบางประการ หากเปลี่ยนแปลงหรือใช้เนื้อหาในบริบทเฉพาะ คุณต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการเพิ่มเติมตามการร้องขอ
 22. Shutterstock จะไม่รับประกันเนื้อหา เว็บไซต์ Shutterstock หรือสื่ออื่นๆ จะเป็นไปตามความต้องการของคุณหรือที่ใช้ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีข้อผิดพลาด คุณต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการใช้งานเนื้อหานั้นแต่เพียงผู้เดียว
 23. ในกรณีที่คุณใช้ข้อมูลบัตรเครดิตปลอมเพื่อเปิดบัญชีหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมใดก็ตามที่ส่งผลกระทบต่อ Shutterstock ทาง Shutterstock จะยื่นคำร้องเรียนในทันทีไปยัง www.ic3.gov ซึ่งเป็นศูนย์ร้องเรียนอาชญากรรมอินเทอร์เน็ต อันเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) และ ศูนย์อาชญากรรมทางเศรษฐกิจแห่งชาติ (National White Collar Crime Center)
 24. คู่สัญญาของ Shutterstock และการเลือกกฎหมาย การสมัครสมาชิกและการซื้อที่เริ่มต้นก่อน 15 มีนาคม ค.ศ. 2021 เป็นการทำสัญญากับ Shutterstock, Inc. รวมถึงการชำระเงินตามงวดและการต่ออายุอัตโนมัติในภายหลัง จนกว่าจะมีการยกเลิก การสมัครสมาชิกตั้งแต่ 15 มีนาคม ค.ศ. 2021 แต่ก่อนวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2022 เป็นการทำสัญญากับนิติบุคคลของ Shutterstock ที่ระบุไว้ใน TOS ที่มีผลบังคับ ณ เวลาที่คุณซื้อเริ่มแรก รวมถึงการชำระเงินแบบแบ่งจ่ายหลังจากนั้น และการต่ออายุอัตโนมัติจนกว่าจะมีการยกเลิก สำหรับการสมัครสมาชิกและการซื้อที่เริ่มต้นตั้งแต่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2022 เป็นต้นไป ประเทศที่พำนักของคุณตรงกันกับที่อยู่ที่เรียกเก็บเงิน ตามที่คุณให้ไว้แก่ Shutterstock สำหรับบัญชีของคุณประเทศที่พำนักของคุณคู่สัญญา Shutterstock และ “Shutterstock” ในที่นี้การเลือกกฎหมายสถานที่ในการอนุญาโตตุลาการสหรัฐอเมริกา, แคนาดา, อินเดีย, บราซิล, เยอรมนี, เนเธอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สเปน, ออสเตรีย, เบลเยียม, กรีซ, โปรตุเกส, ฟินแลนด์, ไซปรัส, สโลวีเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา และเรอูเนียงShutterstock, Inc.350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, United Statesนิวยอร์กนิวยอร์กเคาท์ตี, นิวยอร์กพื้นที่อื่นๆ ทั่วโลกShutterstock Ireland Ltd.34-37 Clarendon St, 2nd floor, Dublin 2, D02 DE61, Irelandไอร์แลนด์ดับลิน, ไอร์แลนด์

วันที่มีผลบังคับใช้: 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2022

กรุณากรอกข้อมูลสำหรับการติดต่อ

  Type: